česky english FSS MU
small image
small image
 

přehled aktualitMĚSTO A DOMOV

IV. BRNĚNSKÁ KONFERENCE URBÁNNÍCH STUDIÍ

7. – 9. 11. 2013, FSS MU, Joštova 10, Brno

Konference bude ve čtvrtek v 11 hodin zahájena přednáškou profesorky Alison BLUNT (School of Geography, Queen Mary, University of London) na téma ‚At home in the city: domestic urbanism and urban domesticities‘. Přednáška proběhne v sále Uměleckoprůmys­lového muzea, Husova 14.

Finální PROGRAM konference a seznam abstraktů jsou ke stažení zde.

Zveme badatele a badatelky v oborech sociologie, sociální a kulturní antropologie, humánní a sociální geografie a dalších příbuzných oborů na čtvrtou urbánní konferenci pořádanou na Fakultě sociálních studií v Brně. Hlavním tématem letošního setkání bude město a domov.

Antropoložka Mary Douglas charakterizuje domov jako specifickou časoprostorovou strukturu, vyjednávanou v každodenních vztazích jeho obyvatel. Součástí domova jsou jednoduché denní rutiny stejně jako paměť, vědomě či nevědomě budovaná kontinuita, jež naplňuje domov významy. Takové pojetí domova odpovídá obrazu života rodiny v domě či bytě, stejně dobře ale může být obrazem čtvrti či města (či dokonce regionu), jež je součástí prožívaného domova. Město je potenciálně kontextem domova či jeho podstatou. Je kulisou mezilidských vztahů i jádrem vzpomínek. Je místem každodenních drobných povinností i významných okamžiků strukturujících život jednotlivce. Domov chápeme jako relativně otevřený koncept – od rodinného zázemí po širokou představu či metaforu prostoru prožívaného jako blízký, osobní, naplněného fenomény zvýznamňujícími osobní život člověka. Současně chápeme domov (a koncept domova) jako proměnlivý, potencionálně konfliktní a kontextuálně či strukturně podmíněný. Z tohoto pojetí vycházejí i oblasti, které nás zajímají:

  • Vztah k městu a místu
  • Sociální změna a město
  • Městské rutiny
  • Geografie domova
  • Transnacionální domovy
  • Domov ve veřejném prostoru
  • Město a nové formy intimity a vztahů
  • Rodina ve městě
  • Bydlení jako sociální problém
  • A další…

Součástí programu konference je také komentovaná prohlídka se zaměřením na brněnskou meziválečnou architekturu ve spolupráci s Mgr. Petrou Hlaváčkovou, autorkou Brněnského architektonického manuálu.

Konferenční poplatek: 750 Kč, pro studenty 500 Kč. Poplatek je možno uhradit přes Obchodní centrum MU, oddělení FSS od 1. července do 31. října 2013. Do konce října je možno registrovat se k účasti bez příspěvku uhrazením konferenčního poplatku.

Cestu a ubytování účastníkům nehradíme.

Informace o možnostech ubytování v Brně naleznete zde:

S případnými dotazy se prosím obracejte na adresu mesto.domov@gmail.com.

Na konferenci naváže samostatná publikační výzva monotematického čísla časopisu Sociální studia.

Organizaci konference zajišťuje Ústav populačních studií ve spolupráci s Katedrou sociologie FSS MU a sekcemi sociologie města a sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti.

Těšíme se na setkání v Brně!